W oparciu o wieloletnie doświadczenie wykonujemy:
 
  Kliny
  Zworniki krótkie
  Zworniki średnie
  Zworniki długie
  Ściągi płaskie (w każdym wymiarze)
  Elementy złączy szalunków budowlanych
  Bramy
  Wszelkiego rodzaju marki i kotwy zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną