W zakresie obróbki skarawaniem metali, wykonujemy:
 

►  Frezowanie

W szczególności: wgłębień, kanałów, płaszczyzn, rowków, powierzchni krzywoliniowych. Przy użyciu obrotowego frezu wieloostrzowego realizujemy również gwintowanie, obróbkę otworów oraz wytaczanie.
 

►  Wiercenie

W szczególności: wykonywanie otworów, powiększanie średnicy otworów, pogłębianie otworów i rozwiercanie w celu uzyskania dokładnego wymiaru.
 

►  Toczenie

Za pomocą noży tokarskich wykonujemy operacje na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył. W szczególności zajmujemy się: toczeniem powierzchni stożkowych i walcowych, obróbką otworów, radełkowaniem, gwintowaniem.
 

►  Cięcie piłą taśmową o zakresie cięcia 350 x 350 mm