Od wielu lat specjalizujemy się w spawaniu różnego rodzaju stali oraz metali kolorowych metodą:


 

►  Spawania elektrodami otulonymi (MMA)

w oparciu o którą stały lub przemienny prąd elektryczny wytwarza łuk elektryczny pomiędzy elektrodą i łączonymi metalami. W czasie spawania otulina rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury dając substancje gazowe, które służą za gaz osłonowy, oraz żużel.  Obydwa z powyższych chronią spoinę przed wpływem powietrza atmosferycznego. Żużel dodatkowo pokrywa spoinę zmniejszając szybkość jej stygnięcia.


 

►  Spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG) 

stosowaną do spawania ręcznego lub automatycznego. Metodą tą spawa się prądem stałym wszystkie gatunki stali, zwłaszcza stale wysokostopowe, oraz metale nieżelazne. Największe zastosowanie znajduje jednak przy łączeniu aluminium i stopów aluminium z użyciem prądu przemiennego ze względu na uzyskiwanie złącz spawanych o bardzo wysokiej jakości. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych metod spawania.


 

►  Spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG)

charakteryzującą się dobrą jakością spoin, dużą wydajnością, możliwością spawania elementów o szerokim zakresie grubości i we wszystkich pozycjach. Metoda znajduje zastosowanie w liniach technologicznych i pracach montażowych oraz spawaniu automatycznym i półautomatycznym.